Υποδειγματική σχεδίαση και αξιολόγηση της εφαρμογής μιας δραστηριότητας εκπαίδευσης ενηλίκων στην σχεδίαση ΒΔ

Publication Type:

Conference Paper

Source:

Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου στην Ανοικτή και εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Patra , Greece, p.247-262 (2001)
AttachmentSize
Υποδειγματική Σχεδίαση και αξιολόγηση της εφαρμογής μιας δραστηριότητας εκπαίδευσης ενηλίκων στην σχεδίαση ΒΔ.pdf15.73 MB