Μια πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική του μοντέλου μαθητή βασισμένη σε τεχνητά νευρωνικά δίκτυα

Publication Type:

Conference Paper

Source:

Proceedings of the 3rd Panhellenic Conference with International Participation“ Didactic of Mathematics and Informatics in Education”, Patra, Greece, p.470-481 (1997)

Abstract:

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια εισαγωγή στο πρόβλημα της μοντελοποίησης του μαθητή στα πλαίσια των Έξυπνων Συστημάτων Εκπαίδευσης (Intelligent Tutoring Systems- ITS) και περιγράφονται περιληπτικά οι γενικές έννοιες που διέπουν το παραπάνω πρόβλημα μαζί με τις σημαντικότερες προτάσεις που έχουν κατατεθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Επίσης παρουσιάζεται ένας σχεδιασμός και μια υλοποίηση ενός πρωτοτύπου του μοντέλου μαθητή των Έξυπνων Συστημάτων Εκπαίδευσης που παράγει το σύστημα MELLON (Γεννήτορας ITs που διδάσκουν μεθοδολογίες), χρησιμοποιώντας τεχνολογία Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων (ΤΝΔ).

AttachmentSize
ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.pdf9.6 MB